ODPUST KU CZCI ŚW. KRZYSZTOFA

22-24.07. (czwartek-piątek-sobota)TRIDUUM KU CZCI ŚW. KRZYSZTOFA
25.07. (Niedziela): 8.30, 10.00, 11.30 (suma odpustowa), 19.00.
POŚWIĘCENIE POJAZDÓW po sumie i po Mszy św. o 19.00.

Bookmark the permalink.

Comments are closed