Msze św. wg starego zwyczaju pomorskiego

Msza święta w miesiąc po pogrzebie

W tradycji religijnej od wieków ukształtował się zwyczaj gromadzenia się rodziny Zmarłego w trzydziesty dzień po śmierci/pogrzebie, w pierwszą rocznicę śmierci, a także w kolejne rocznice. Okazją do tego spotkania jest Msza święta w intencji tej osoby, zamawiana przez rodzinę.

W naszej parafii jest zwyczaj, odprawiania Mszy świętej w trzydziesty dzień po śmierci/pogrzebie za osobę Zmarłą, której pogrzeb odbył się w naszej świątyni. Termin tej Mszy św. jest  ogłaszany podczas pogrzebu. Stypendium mszalne pochodzi z części ofiar zebranych podczas Mszy św. pogrzebowej na tacę.

Dwanaście Mszy św. według starego zwyczaju pomorskiego

Na Pomorzu Zachodnim istniał zwyczaj odprawiania Mszy św. za Zmarłą osobę nie tylko w miesiąc po pogrzebie czy w rocznicę śmierci. Aby zapewnić Zmarłemu zbawienie (który wiódł nie zawsze pobożne i święte życie), zamawiano więcej niż jedną Mszę św. Początkowo były to trzy Msze św., potem siedem, aż do wykształcenia się zwyczaju dwunastu Mszy św. odprawianych najczęściej w roku śmierci zmarłego.

W naszej parafii istnieje także praktyka zamawiania Mszy św. według tego zwyczaju (jedna Msza św. w miesiącu przez 12 miesięcy).

Comments are closed