Ministrant ołtarza

1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Choralisty”.
2. Zna: cel aktu pokuty, znaczenie i źródło hymnu Chwałą na wysokości Bogu, kolory szat używanych w poszczególnych okresach liturgicznych, aklamacje i odpowiedzi do nich.
3. Wie: dlaczego Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym, co to jest Triduum Sacrum, dlaczego przyklękamy w czasie Mszy św. przechodząc z jednej strony prezbiterium na drugą.
4. Potrafi: służyć z kropielnicą, krzyżem, mitrą i pastorałem, podawać wodę i wino oraz przynieść i zabrać kielich podczas Mszy św., zaśpiewać samodzielnie 3 kolędy (przynajmniej po 3 zwrotki każda).
5. Troszczy się o bielizną kielichową, naczynia liturgiczne i krzyż.
6. Bierze czynny udział w miesięcznym sprzątaniu kościoła.
7. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Ewangelii św. Marka.
8. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (ok. 1 raz w miesiącu).

Comments are closed