Lektor

1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant światła”.
2. Czyta w domu Słowo Boże. Przeczytał Ewangelię św. Jana i Księgę Wyjścia – potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w tych księgach.
3. Zna znaczenie: psalmu responsoryjnego, słowa alleluja, Amen, doksologia, ciszy podczas Eucharystii i wie kiedy powinna występować.
4. Zna po łacinie modlitwy: Pater noster, Ave Maria i Gloria Patri.
Potrafi zaśpiewać samodzielnie 4 kolędy (przynajmniej po 3 zwrotki każda)
5. Wie co to proklamacja Ewangelii życiem.
6. Przy ambonie, potrafi przeczytać głośno i wyraźnie czytania na dany dzień.
7. Troszczy się o Słowo Boże w kościele (lekcjonarze).
8. Dba o to, by w kościele Słowo Boże było przygotowane na każdy dzień.
9. Zna 3 historie biblijne ze Starego Testamentu.
10. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Comments are closed