Kandydat

1. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: kościół, ambona, ołtarz, prezbiterium, dzwonki, sygnaturka, ampułki, kielich, bielizna kielichowa.
2. Poprawnie prezentuje postawę stojącą, siedzącą oraz klęczącą. Potrafi odróżnić skłon głową od ukłonu.
3. Wie kto jest patronem parafii (oraz zna historię życia patrona) oraz potrafi wymienić patronów ministrantów (zna historię życia jednego z nich).
4. Zna pozdrowienie ministranckie oraz słowa hymnu ministranckiego (Króluj nam Chryste) oraz potrafi zaśpiewać samodzielnie jedną kolędę (przynajmniej 2 zwrotki).
5. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach ministranckich (min 80 % obecności).
6. Nie opuszcza dyżurów podczas Mszy św. i nabożeństw.
7. Wie co to „SILENTIUM SACRUM” i potrafi je zachować w kościele i zakrystii.
8. Jest kulturalny (używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam) i koleżeński.
9. Nie spełnia funkcji liturgicznych, chyba że prowadzący formację uzna inaczej.
10. Przyjęcie do grona ministrantów odbywa się przez udzielenie błogosławieństwa i otrzymanie komży.

Comments are closed