Ministrant światła

1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant ołtarza”.
2. Zna symbolikę: Ołtarza, światła, ognia, wody, paschału,
3. Potrafi wymienić i omówić rodzaje modlitw w Mszy św., zaśpiewać samodzielnie 3 kolędy (przynajmniej po 4 zwrotki każda)
4. Potrafi służyć z kadzidłem i świecami.
5. Troszczy się o świece ołtarzowe, świece procesyjne oraz świece okolicznościowe.
6. Troszczy się o trybularz i łódkę.
7. Potrafi omówić siedem próśb zawartych w modlitwie Ojcze nasz.
8. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Ewangelii św. Łukasza.
9. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Comments are closed