Skondensowany Kurs Przedmałżeński

LOGO 10

  WEEKENDOWY = SKONDENSOWANY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. stan na 08.10.2018 godz. 22:10

Terminy skondensowanych kursów przedmałżeńskich na rok 2018:
10-11.03. 2018 (brak miejsc)
7-8.04.2018 (brak miejsc)
21-22.04.2018 (brak miejsc)
19-20.05. 2018 (brak miejsc)
2-3.06. 2018. 2018 
(brak miejsc)
23-24.06.2018 
(brak miejsc)
7-8.07.2018 
(brak miejsc)
25-26.08.2018 
(brak miejsc)
8-9.09.2018 
(brak miejsc)
29-30.09.2018 
(brak miejsc)
27-28.10.2018 
(tylko na prośbę Ks. z parafii ślubu)

Weekendowy = Skondensowany Kurs Przedmałżeński

Kurs obejmuje 11 konferencji w formie skondensowanej (sobota-niedziela). Przeznaczony jest dla osób. które ze względu na swoją pracę nie mogą odbyć zwykłego kursu.

PROGRAM:
/sobota/
godz. 10.00 – 15.30 (VI konferencji, z przerwą na kawę i obiad)
/niedziela/
godz. 10.00 – 15.15 (Msza św., V konferencji, z przerwą na kawę i obiad)

PRELEGENCI:
kapłan, biblista, teolog rodziny,  dr nauk humanistycznych, dr nauk medycznych, instruktor poradnictwa rodzinnego, diagnosta. Większość prelegentów to nasi parafianie i zarazem wykwalifikowani prelegenci Instytutu Szkoleniowo-Wydawniczego DAR www.twie.szczecin.pl 
UWAGA!!!
DLA UCZESTNIKÓW SKONDENSOWANEGO KURSU SPECJALNY RABAT – 20% NA ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT KURSY I SZKOLENIA. ZNIŻKA NIE DOTYCZY KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO.
* – SZCZEGÓŁY W BIURZE INSTYTUTU – p. inż. Grażyna Pawlik- tel.  668 049 900 (Dyrektor ds. Marketingu).
OSOBY MIESZKAJĄCE ZA GRANICĄ ORAZ OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH, MOGĄ WNOSIĆ O PRZYJĘCIE W TERMINIE  RÓWNIEŻ Z BRAKIEM MIEJSC- NALEŻY TO ZAZNACZYĆ W DODATKOWYCH INFORMACJACH W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. PIERWSZEŃSTWO „SZCZEGÓLNYCH SYTUACJI” MAJĄ SKIEROWANE NA PROŚBĘ KS. PROBOSZCZA PARAFII ŚLUBU.
UWAGA!
OSOBY, KTÓRE NIE ODBYŁY KURSU MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO SWOICH KSIĘŻY PROBOSZCZÓW I PROSIĆ O INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE. NIEKIEDY OKAZUJE SIĘ TO MOŻLIWE (ZWŁASZCZA W MNIEJSZYCH PARAFIACH). WARTO ZAPYTAĆ.
SKONDENSOWANY KURS
 JEST NADZWYCZAJNĄ FORMĄ PRZYGOTOWANIA DLA NARZECZONYCH, KTÓRZY NIE SĄ W STANIE ODBYĆ ZWYCZAJNEGO KURSU. 

Świadectwo ukończenia kursu otrzymają tylko osoby uczestniczące we wszystkich konferencjach!
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokończenie procesu rejestracji. W celu przyspieszenia informacji o wpisaniu na listę uczestników kursu, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Koszt kursu /materiały, prelegenci, wyżywienie, świadectwo/ – 150 zł od osoby. Aby dokonać zgłoszenia, wypełnij poniższy formularz. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.
Uwaga!!!
Jeśli nie otrzymasz automatycznej informacji zwrotnej, wyślij swoje dane na adres email:skondensowanykurs@gmail.com
Jeśli w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia, nie otrzymasz od nas potwierdzenia wstępnej rezerwacji z warunkami dokończenia procesu rejestracji, uczyń podobnie- wyślij swoje dane na adres email:skondensowanykurs@gmail.com 

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko

Adres email

Telefon kontaktowy

Termin kursu

Dane kandydatów

Imię i nazwisko kandydatki

Data urodzenia kandydatki

Adres zamieszkania kandydatki

Imię i nazwisko kandydata

Data urodzenia kandydata

Adres zamieszkania kandydata

Informacje dodatkowe:

Comments are closed