Stopnie ministranckie

Spotkania młodszych ministrantów i kandydatów na ministrantów odbywają się w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.

Spotkania starszych ministrantów – lektorów – od listopada – II i IV wtorek miesiąca.

Spotkania ministrantów – od listopada – I i III wtorek miesiąca.

Promocja ministrancka odbywa się dwa razy w ciągu roku liturgicznego:

pierwsza możliwość – niedziela Chrystusa Króla,

druga możliwość – Wielki Czwartek.

 

Comments are closed