Ceremoniarz

1.Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant prezbiterium”.
2. Potrafi omówić podział roku liturgicznego.
3. Zna znacznie i wie kiedy używać jakich szat liturgicznych oraz naczyń liturgicznych.
4. Potrafi przydzielić funkcje poszczególnym ministrantom, zaśpiewać samodzielnie 6 kolęd (przynajmniej po 5 zwrotek każda)
5. Zna przebieg Triduum paschalnego.
6. Potrafi przeczytać po łacinie odpowiedzi ministranta, potrzebne podczas tradycyjnej Mszy świętej.
7. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Księgach Mądrościowych.
8. Z szacunkiem odnosi się do młodszych stopniem kolegów.
9. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (stara się o kierownictwo duchowe).
10. Ceremoniarz:
 Potrafi samodzielnie przeprowadzić próbę liturgii;
 czuwa nad przebiegiem liturgii;
 daje znaki celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić;
 podaje modlitwy i dodatkowe teksty celebransowi;
 ustawia procesję na wejście i wyjście;
 rozpoczyna modlitwy w zakrystii przed i po Mszy Świętej;
 interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii.

Comments are closed