Ministrant księgi

1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant Słowa Bożego”.
2. Potrafi wyjaśnić znaczenie słów: prefacja, Modlitwa Eucharystyczna, Kanon rzymski, rytuał.
3. Potrafi wymienić rodzaje ksiąg używanych w kościele oraz określić do czego służą.
4. Sprawnie posługuje się mszałem, zaznaczając formularz mszalny.
5. Potrafi modlić się Liturgią godzin, zaśpiewać samodzielnie 5 kolędy (przynajmniej po 3 zwrotki każda)
6. Potrafi opowiedzieć 3 historie biblijne związane ze Słowem Bożym.
7. Potrafi wyjaśnić różnicę między uroczystością, świętem a wspomnieniem.
8. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Comments are closed