Ministrant prezbiterium

1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant księgi”.
2. Potrafi wyjaśnić znaczenie słów: prezbiter, diakon, biskup, papież, dziekan, dekanat.
Potrafi: zaśpiewać samodzielnie 5 kolęd (przynajmniej po 5 zwrotek każda), zaśpiewać psalm responsoryjny i alleluja przed Ewangelią (Chwała Tobie).
3. Wie jakie elementy wystroju kościoła powinny znajdować się w prezbiterium.
4. Bez problemu określa, w prezbiterium, miejsce każdej osoby uczestniczącej w liturgii. Wskazuje innym osobom miejsce podczas liturgii, sposób wejścia i zejścia podczas wykonywanej funkcji.
5. Troszczy się o wieczną lampkę i tabernakulum.
6. Dba o kwiaty znajdujące się w prezbiterium.
7. Potrafi omówić Przymierza jakie Bóg zawierał z ludźmi.
8. Potrafi wskazać różnicę między Stołem Słowa Bożego a Stołem Eucharystycznym.
9. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Psalmach.
10. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Comments are closed