Asystent

1.Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ceremoniarz”.
2. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.
3. Potrafi: zaśpiewać samodzielnie 7 kolęd (przynajmniej po 5 zwrotek każda), intonować pieśni mszalne.
4. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Księgach Prorockich.
5. Potrafi wyjaśnić innym znaczenie niedzieli jako Dnia Pańskiego
6. Przynajmniej raz w miesiącu podejmuje pracę na rzecz parafii.
7. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (ma kierownika duchowego).
8. Potrafi zaśpiewać hymn państwowy i zna znaczenie symboli narodowych.
9. Potrafi opowiedzieć innym o znaczeniu trzech świąt państwowych i potrafi wskazać na religijne sposoby ich przeżywania.

Comments are closed