Choralista

1. Wypełnił zadania na stopień kandydata.
2. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: welon kielichowy, tuwalnia, monstrancja, kustodia, lawaterz, agenda.
3. Zna części Mszy św. (potrafi omówić co dzieje się, w którym momencie).
4. Poprawnie prezentuje postawy podczas poszczególnych części Mszy św.
5. Potrafi zaśpiewać wspólnie z kolegami hymn ministrancki.
6. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach ministranckich (min. 80% obecności).
7. Wypełnia w 100% dyżury podczas Mszy św. i nabożeństwach (nieobecności odrabia – jeden dyżur na Mszy św. = dodatkowe dwie Msze św.)
8. Zachowuje milczenie w zakrystii przed i po Mszy św.
9. Spełnia funkcje liturgiczne wyznaczone przez starszych stopniem ministrantów.
10. Potrafi poprawnie dzwonić dzwonkami i gongiem podczas Mszy św. i nabożeństw.
11. Troszczy się o dzwonki, gong i sygnaturkę.
12. Potrafi zaśpiewać samodzielnie dwie kolędy (przynajmniej po 2 zwrotki każda).
13. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Ewangelii wg św. Mateusza.
14. Systematycznie korzysta z sakramentu spowiedzi.

Comments are closed