Ślub

Sakrament małżeństwa

Związek małżeński zawarty w Kościele katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny: „[…] opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (por. Mt 19, 6; Mk 10, 9)

 

(KKK 1601) „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

 

 

Przygotowanie dalsze

 1. Narzeczeni powinni ukończyć katechezę przedmałżeńską (tzw. kurs przedmałżeński), która obecnie powinna się odbywać przy każdej parafii. Warto o tym pomyśleć wcześniej, ponieważ jest ona rozłożona w czasie (nawet dwa lata). Jest to najczęściej cykl około dwudziestu spotkań w czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Starsze zaświadczenia ze szkoły średniej również są honorowane.

  W sytuacji braku możliwości odbycia zwykłego kursu przedmałżeńskiego – można skorzystać z nadzwyczajnej formy przygotowania w postaci Skondensowanego Kursu Przedmałżeńskiego.

 2. Narzeczeni (wystarczy jedno z nich) zgłaszają się do kancelarii w celu ustalenia daty i godziny ślubu– zazwyczaj z rocznym wyprzedzeniem.

Przygotowanie bliższe

Trzy miesiące przed ślubem

 1. Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego(jeżeli narzeczeni chcą je przeprowadzić w innej parafii konieczne jest zezwolenie jednego ze swoich proboszczów). Narzeczeni zgłaszają się razem trzy miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej w celu umówienia się na spisanie protokołu przedmałżeńskiego (umówić się można również telefonicznie w godzinach urzędowania biura parafialnego). Do spisywania protokołu powinni przynieść ze sobą następujące dokumenty:
  • dowody osobiste
  • metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu – nie starsze niż 3 miesiące przed doręczeniem (jeśli byli chrzczeni poza naszą parafią)
  • ostatnie świadectwo szkolne z wpisem oceny z religii
  • zaświadczenia o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku ślubu konkordatowego, czyli takiego, który pociąga za sobą również skutki cywilne (narzeczeni zgłaszają się do Urzędu właściwego dla jednej ze stron) lub Akt zawarcia związku cywilnego jeżeli taki już został zawarty.
  • osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców
  • wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania
 2. Przy spisaniu protokołu przedmałżeńskiego wypisywane są  zapowiedzi.Jeśli któraś ze stron jest spoza parafii, ksiądz w kancelarii wystawi dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w jego/jej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi jak najszybciej dostarcza się je z powrotem do miejsca wystawienia.
 3. Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, narzeczeni powinni odbyć pierwszą spowiedź przedślubną. Drugą należy odbyć w tygodniu przed ślubem. Przed spowiedzią podajemy kartkę otrzymaną w biurze parafialnym i na początku spowiedzi również zaznaczamy, że jest to spowiedź przedślubna. W kancelarii parafialnej można poprosić o rachunek sumienia do spowiedzi przedślubnej.
 4. Jak najszybciej narzeczeni powinni odbyć trzy spotkania w Parafialnym Poradnictwie Rodzinnym. Numer telefonu do tejże poradni można otrzymać w czasie spisywania protokołu.
 5. Należy zaznaczyć, jeżeli związek ma błogosławić ksiądz spoza parafii (podać jego personalia), np.: z rodziny lub znajomy. Można również uzyskać kontakt do pana organisty jeżeli jest taka potrzeba.

Przygotowanie bezpośrednie

W tygodniu przed ślubem

 1. Narzeczeni oboje zgłaszają się do biura księdza (w godzinach urzędowania) w celu wpisania do księgi małżeństw.Podają dane personalne świadków (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawody i adresy zamieszkania). Ksiądz przedstawia im przebieg ceremonii ślubnej i wyjaśnia jej znaczenie. W tym momencie można umówić się co do szczegółów ceremonii i wyrazić swoje życzenia co do jej przebiegu.
 2. W kancelarii parafialnej regulują sprawy finansowe (można przy okazji zapytać o kwestię strojenia kościoła).

Nie mamy cennika za posługę księdza!

Ofiara jaką składamy jest dobrowolna.

Indywidualnie należy umówić się z organistą/tką i zapłacić za jego/jej pracę.

W dzień ślubu

 1. Narzeczeni przyjeżdżają do kościoła  15 minut przed ślubemi przychodzą do zakrystii wraz ze świadkami w celu złożenia podpisów w dokumentach ślubnych. Oddają kartki z poświadczeniem spotkań w Poradnictwie Rodzinnym i odbytych spowiedziach przedślubnych.
 2. Świadkowie:
  • przynoszą obrączki nowożeńców (zazwyczaj świadek)
  • mają przy sobie dokumenty tożsamości
 3. Osoby mające robić zdjęcia lub zapis video podczas uroczystości proszą księdza o taką możliwość i są gotowe okazać zaświadczenie o odbytym kursie dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego z kurii biskupiej.

 

 

Comments are closed