Błogosławieństwo pokarmów

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY
K: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim Życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz Życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen. Szafarz w milczeniu kropi pokarmy wodą święconą.

NIEDZIELA PALMOWA

MSZE ŚW. 8.30;10.00; 11.30; 12.30; 18.00 +poświęcenie palm na każdej Mszy św.
NABOŻEŃSTWO SŁOWA Z KOMUNIĄ ŚW.  w kościele o 9.30; 11.00; 13.15, 18.45 i 19.00 + poświęcenie palm oraz w świetlicy (gdy w kościele jest Msza św.) + poświęcenie palm. Nabożeństwo Słowa z Komunią św. trwa 10-15 min – będzie wg potrzeby. Pamiętajmy, że wciąż obowiązuje ograniczenie do 5 osób!