Bierzmowanie 2023

16 października (pon. godz. 18.00)

Kandydaci do bierzmowania (młodzież z kl. VIII oraz starsi, którzy nie byli bierzmowani) uczestniczą w przygotowaniu w niedziele o godz. 18.00 (Msza św. i spotkanie bezpośrednio po Mszy św).
Osoby spoza naszej parafii mogą być przyjęte do bierzmowania, gdy:
1) okażą zgodę ze swojej parafii i uczestniczyć będą w przygotowaniu w naszej parafii lub
2) zostaną przygotowani w swojej parafii i otrzymają od swojego Ks. Proboszcza stosowne zaświadczenie.